OP. DR. TUĞBA DİNDAR
OP. DR. TUĞBA DİNDAR PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

Op. Dr Tuğba Dindar, 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığına başladı. Uzmanlık eğitimi boyunca yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve kurslara katılmıştır.

2014-2018 yılları arasında Trabzon, Şanlıurfa ve Tekirdağ da uzman hekim olarak devlet ve eğitim araştırma hastanelerinde çalıştı. 2018 yılından beri Tekirdağ da kendi özel muayenehanesinde çalışmaktadır.

Ameliyatlarını Tekirdağ Çorlu Çerkezköy ve İstanbul da özel hastanelerde gerçekleştirmektedir.

Rinoplasti, Göz Kapağı Estetiği, Meme Dikleştirme – Büyütme – Küçültme ve Karın Germe ameliyatları özel ilgi alanıdır.

Op. Dr. Tuğba Dindar evli ve 2 çocuk annesidir.

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2002-2008
Y. Lisans Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2002-2008
Ar. Gör. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2009-2014
Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014

Görevler

Görev ünvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen hekim Yozgat Boğazlıyan 1. Nolu Sağlık Ocağı 2008-2009
Ar. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD 2009-2014
Uzman hekim Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2016
Uzman hekim Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016-2017
Uzman hekim Tekirdağ Devlet Hastanesi 2017-2018
Uzman hekim Op. Dr. Tuğba Dindar Muayenehanesi 2018

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Estetik Plastik Cerrahi Derneği Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Eserler

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bildiriler:

 • Karacal N , Uraloglu M, Dindar T, Livaoglu M Necrosis of the donor site after hair restoration with follicular unit extraction (FUE): A case

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 • Livao&lu M, E. Sözen B. Kara, Ö Agdoğan, T Imamoğlu Karaçal N. Lipomlann Nadir YerleşimGösteren Bir Formu: 5. Parmakta Lipom 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana 2009. (e- Poster)
 • . M. Livaoğlu, B. Kara, Ö Agdogan, T Imamoglu Rekkürren Damak Fistülü Onarımınında Ters Akımlı Submental Arter Flebi Kullanımı. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana 2009. (e- Poster)
 • Livaoğlu M, B. Kara E. Sözen, T İmamoğlu, Karaçal N. Bilateral Koronoid Proses
  31. Türk Plastik Rekonsüıiktifve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana 2009. (e- Poster)
 • Livaoelu M. E. Sözen B. Kara, Ö Agdoğan, T îmamoğlu, Karaçal N. Primer Kutanöz
  Adenokistik Karsinom. 31.Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana 2009. (e- Poster)
 • Livaoğlu M, E. Sözen, B. Kara, Ö Agdoğan, T İmamoğlu, Karaçal N. Doğu KaradenizKökenli Erişkinlerin Fotogrametrik Burun Analizi. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana 2009. (Sözlü sunu)
 • Kara B, Karaçal N, M Livaoğlu, M Uraloğlu, E Sözen, Ö Agdoğan, T Dindar, A Ural. Yara îyileşmesinde Topikal Tedavi Amaçlı Kantaron Yağı, Susam Yağı ve îzotonikli Pansuman Materyallerinin Etkinliğinin Karşılaştınlması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Trabzon 2010. (e- Poster)
 • Aşdo^an Ö, M Livaoğlu, Karaçal N, M Uraloğlu, E Sözen, B Kara, T Dindar, Ural A.
  Karpal Tünelde Median Sinir Kaynaklı Nörofıbroma. Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Trabzon 2010. (e- Poster)
 • Sözen E. Karaca N, M Livaoğlu, M Uraloğlu, B Kara, Ö Agdoğan, T Dindar, A Ural.
  32. Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Trabzon 2010. (e-Poster)
 • Ural A, Karaçal N, M Livaoğlu, M Uraloğlu, E Sözen, B Kara, Ö Agdoğan, T Dindar
  Multipl Pterijiyum Sendromlarımn Nadir Gözlenen Bir Tipi; Aslan Sendromu
  Turk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Trabzon 2010. (e- Poster)
 • Dindar T, M Livaoğlu, B Sönmez, Ş Ersöz, M Uraloğlu, Karaçal N. Mandibular
  Distraksiyon Osteogenez Üzerine Maseter Adalesimn Botulinum Toksin Tip A Paralizisinin Etkisi.”32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Trabzon 2010. (Sözlü sunu)
 • Dindar T, M Livaoğlu, Karaçal N, M Uraloğlu, E Sözen, B Kara, Ö Agdoğan
  Mandibular Sementoblastom. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal
  Kongresi Trabzon 2010. (e- Poster) .
 • Uraloğlu M, Livaoğlu M, Agdoğan Ö, Dindar T, Karaçal N Altı farklı pansuman materyalinin ince kalınlıkta deri grefti donor alanı ve greft alanında, tam kat cilt defekti alanında kullanımlarının değerlendirilmesi: Deneysel Çalışma. 33.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2011. (Sözlü sunu)
 • Uraloğlu M, Livaoğlu M, Karaçal N, Dindar T, Kara B Elde tendonun dev hücreli tümörü.33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2011. (e- Poster)
 • Uraloğlu M, Agdoğan Ö, Dindar T, Karaçal N, Ural A, Livaoğlu M Kolda dev lipom. 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2011. (e- Poster)
 • Uraloğlu M, Livaoğlu M, Karaçal N, Dindar T, Kara B Beşinci parmakta dev schwannoma 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2011. (e- Poster)
 • Uraloğlu M, Livaoğlu M, Karaçal N,Dindar T, Sözen E Yeni bir tendon grefti tekniği; Tek tendon tek skar. 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2011. (e- Poster)
 • Uraloğlu M, Karaçal N, Agdoğan Ö, Dindar T, Ural A Nazal tipte nörofibrom. 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2011. (e- Poster)
 • Dindar T, Livaoğlu M, Uraloğlu M, Agdoğan Ö, Ural A, Karaçal N Lakrimal bezde NHL; iki olgu sunumu 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2011. (e- Poster)
 • Dindar T, Karaçal N, Agdoğan Ö, Yağcıoğlu Y, Mungan S, Uraloğlu M, Murat Livaoğlu M Sert damakta pleomorfik adenom 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Ankara 2012. (e- Poster)
 • Dindar T, Uraloğlu M, Yağcıoğlu Y, Bayraktar E, Mungan S, Livaoğlu M, Karaçal N Glutealde dev scc. 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İzmir 2012. (e- Poster)
 • Dindar T, Livaoğlu M, Uraloğlu M, Agdoğan Ö, Ural A, Karaçal N Bilateral Thumb In Palm Deformitesi ve EPL Medializasyonu. 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Ankara 2012. (e- Poster)
 • Baş S, Dindar H, Dindar T, Duran A Üst Göz Kapağında Hipertrofik Skar; Nadir Bir Olgu 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Dindar T, Dindar H, Altun E, Duran A, Baş S Şanlıurfa İlinde Yerleşik Suriyeli Hastada Multiple Anomaliler İçeren El Deformitesi 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Baş S, Duran A, Dindar T Brakisindaktili Olgularında Akılda Bulundurulması Gereken Durum: Poland Sendromu 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Baş S, Duran A, Dindar T Üç Ekstremiteyi Tutan Konstrüktif Bant Sendromu: Olgu Sunumu 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Duran A, Dindar T, Baş S Bilateral 2. ve 5. Parmaklarda Kongenital Ailesel Klinodaktili Duran A, Dindar T, Baş S 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Agdoğan Ö, Dindar T El ve Önkolda İnsan Isırığına Bağlı Deri – Deri Altı Nekrozu ve Kompartman Sendromu 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Dindar H, Dindar T, Baş S, Duran A, Altun E, Agdoğan Ö Nadir Olgu: Memenin C-erbB 2 Pozitif İnvaziv Papiller Karsinomu 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Agdoğan Ö, Dindar T Hatalı Botulinum Toksin Tip A Uygulaması Sonucu Kazanılmış Kalıcı Blefaropitozis 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (e- Poster)
 • Dindar T, Dindar H, Agdoğan Ö, Baş S, Duran A, Altun E ‘Free Nipple’ Tekniğiyle Oluşan Nipple Tübekül Kaybına Basit Bir Çözüm 38. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya 2016. (sözlü sunu)
 • Kulağın Travmatik Total Amputasyonu: Ampute Kulak Kartilajı ile Baarılı Otoneoplasti İmamoglu Y, Uraloğlu M, Dindar T, Ural A,Karaçal N 36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi İstanbul 2014. (e- Poster)

Katıldığı Toplantılar ve Kurslar

 • TPRECD Ulusal Kurultayı, Trabzon 2010
 • TPRECD Ulusal Kurultayı, İzmir 2011
 • TPRECD Kış sempozyumu Genital Estetik Rekonstrüksiyon Cerrahisi, Bolu 2013
  Estetik Plastik Cerrahi Derneği XX. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu, Haziran 2016
 • KTÜ Akılcı İlaç Seçimi ve Kullanımı Kursu, Trabzon 2007
 • KTÜ El ve El Bileği Cerrahi Anatomi Kursu, Trabzon 2010
 • Çeşitli DAS (Deneyim aktarım sınıfı) katılımları (Yüz Gençleştirmede Face lift ile Kombine Girişimler, Elin Cerrrahi Anatomisi ve İntrensek Flepleri, Ortognatik Cerrahi- Mandibular Girişimler, Ortognatik Cerrahi- Maksiller Girişimler), Trabzon 2010
 • Pigmente ve Vasküler Lezyonların Lazer ile Tedavisi, Uygulamalı Kursu, Trabzon 2011
 • TEÜECD Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu (Tendon Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu), Malatya 2011
 • Temel Mikrocerrahi Kursu, Antalya 2012
 • Istanbul Breast Course, İstanbul 2013
 • Rinoplasti Kursu, İzmir 2013
 • MD Codes, İstanbul 2016
 • Cerrahi Olmayan Estetik İşlemler Kursu, İstanbul 2017
 • Mentor X factor Sempozyumu, İstanbul 2018