Yağ Bezesi Tedavisi & Yağ Bezesi Aldırma

Tıpta lipom olarak adlandırılan yağ bezeleri çok sayıda kişinin yaşadığı sıkıntılardan biridir. Vücutta herhangi bir bölgede oluşmaları söz konusu olabilir. Sadece ayak tabanı ve avuç içinde görülme olasılıkları yok denecek kadar azdır. 

İçi yağ dolu olan, küçük çaplara sahip ve tümör benzeri bir görünüm sergileyen yağ bezeleri ağrıya neden olmazlar ancak görünümü açısından rahatsız edebilirler. Özellikle yüz bölgesi gibi vücut alanlarında ortaya çıkması durumunda hastaların yağ bezesi aldırma işlemi yapması gerekiyor. 

Çıplak gözle net bir şekilde görülebilen yağ bezeleri çoğunlukla beyaza yakın renktedir. Aynı zamanda sarıya yakın bir renkte de olabildiklerini söyleyebiliriz. Elbette cilt altında olmaları nedeniyle elle dokunulduğunda da rahatlıkla hissedilebilirler. 

Çocuklarda yağ bezesinin görülme olasılığı bir hayli düşüktür. Bu problem genellikle yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Özellikle göz kapağında olması, alında ya da yanak bölgesinde olması gibi durumlarda birey için rahatsızlık verici bir boyut kazanabilir. Görsel açıdan rahatsızlık vermesi durumunda da uygun tedavi ile yağ bezelerinin alınması hedeflenir. 

Yağ Bezesini Sıkmak Doğru Mu? 

Elbette yağ bezeleri genellikle iyi huyludur ancak sıkılmaları durumunda ciddi riskler ortaya çıkabilir. Hastalar kimi zaman sıkarak ya da iğne gibi sivri materyaller kullanarak yağ bezelerinin içini boşaltmayı deneyebiliyor. Elbette böyle bir girişim asla önerilmez. Çünkü bu durumda enfeksiyon riski ortaya çıkabilir. 

Yağ bezesinin bulunduğu yerde kalıcı bir iz olması da söz konusu olacaktır. Yağ bezelerinin tıpkı sivilce gibi derinin dışına açılan bir bölümü olmaz ve buna bağlı olarak sıkılmaları durumunda ortaya çıkacak olan tablo yayılmaları olacaktır. Yağın yayılması durumunda daha geniş bir alanda yağ bezesi görünümü ortaya çıkar. 

Sonuç olarak kişinin gelişigüzel yöntemlerle yağ bezesine müdahale etmesi halinde istenmeyen sonuçlar doğabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için tıbbi yardım alınması ve yağ bezesi aldırma işleminden faydalanılması gerekir. 

Yağ Bezesi Vücudun Hangi Bölgelerinde Görülür?

Daha önce de değindiğimiz gibi yağ hücreleri tarafından oluşturulan yağ bezelerinin vücudun herhangi bir yerinde görülmesi mümkündür. En sık görüldüğü vücut bölgeleri ise şöyledir: 

 • Yüz
 • Omuzlar
 • Sırt
 • Boyun
 • Genital bölge 
 • Saçlı deri 
 • Kol ve bacaklar

Bu arada yağ bezeleri deri altında oldukça yumuşak bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dokunulduğunda ve hafif bir baskı uygulandığında hareket ediyormuş hissi verirler. Bunun nedeni ise cildin alt kısmında tamamen bütünleşik bir yapıda olmamalarıdır. 

Ayrıca saçlı deride yani kafa derisinde oluşanlar genellikle yağ kistidir. Ancak genellikle ya bezesi ile karıştırıldıklarını da söyleyebiliriz. 

Yağ Bezesi Ağrı Yapar Mı? 

Yağ bezeleri ağrıya sebebiyet vermez. Şayet ağrı yapıyorsa kötü huylu yağ bezesi olup olmadığı ihtimaline yönelik olarak tıbbi açıdan bir müdahale yapılması gerekir. Kimi zaman yağ hücrelerinin de büyümesi ve kontrolden çıkarak çok büyük ebatlarda ulaşması mümkün olabiliyor. 

Bu durumda yağ bezesinin görünümünde de çeşitli sıkıntılar meydana geliyor. Dolayısıyla aşırı büyük bir yağ bezesi görünümü hastaları da rahatsız ettiğinden mutlaka cerrahi müdahale ile alınmaları gerekiyor. 

Yağ Bezesi Neden Olur? 

Özellikle sıklıkla vücudunda yağ bezesi olanlar yağ bezesi neden olur sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bu bezelerin vücutta neden meydana geldiğinin henüz tam olarak bilinemediğini söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalar bazı unsurların yağ bezelerinin yani bu yağ dokusu kitlelerinin oluşum ihtimalini artırdığını ortaya koyuyor. Genel olarak bu bezelerin oluşumuna hangi faktörlerin zemin hazırladığı sorusunun yanıtını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Genetik yatkınlık olması 
 • Yağ bezesinin oluştuğu bölgede cildin darbe alması 
 • Kolesterol ya da trigliserid düzeyinin yüksek olması 
 • Bazı matebolik hastalıklar 
 • Sağlıksız ve dengesiz bir beslenme düzenine sahip olmak 
 • Yaşın ilerlemesi 
 • Karaciğer ile ilgili bazı hastalıklar 
 • Obezite düzeyinde şişmanlık 
 • Diyabet 
 • İnsülin direnciyle ilgili hastalıklar 

Yağ Bezesi Çeşitleri Nelerdir? 

Yağ bezelerinin genellikle tek tip olduğu düşünülse de 3 farklı kategoride ele alındıklarını söyleyebiliriz. Bunlar; yağ bezesi, iyi huylu yağ doku tümörleri ve kötü huylu yağ doku tümörleridir. 

 • Yağ Kistleri

Yağ kistlerinin genellikle kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yağ kistleri tam olarak beze yapısında olmazlar. Yapıları yağ bezelerine nazaran daha akışkandır. Üzerlerini kaplayan bir deri katmanı da bulunur. 

 • İyi Huylu Yağ Doku Tümörleri 

Genellikle boyun ya da sırt bölgesinde görüldüklerini söyleyebiliriz. Ancak vücudun diğer bölgelerinde de görülebilirler. Beze yapısına sahip olan iyi huylu yağ doku tümörlerinin daha sert bir yapıya sahip olduklarını belirtelim. 

Renkleri ise beyaz ya da sarıya yakındır. Kist çeşitleri gibi büyümeleri daha geniş çaplara ulaşmaları da söz konusu olabilir. Büyümeleri durumunda genellikle cerrahi müdahale ile vücuttan tahliye edilirler. 

 • Kötü Huylu Yağ Doku Tümörleri 

Kötü huylu olan yağ bezeleri, yağlı olan bu dokunun zaman içerisinde kanserleşmesi ile meydana gelir. Bu yapılar liposarkom olarak adlandırılır. Kötü huylu olan yağ doku tümörlerinin içerisinde bulunan sıvı, sarıdan griye dönük bir renk kazanır. 

Yumuşak bir yapıya sahip olmaları da iyi huylu olan yağ bezelerinden ayrılmasının nedenlerinden biridir. Oldukça nadir görüldüğü bilgisini de aktarabiliriz. Kötü huylu olan yağ bezelerinin mutlaka cerrahi müdahale ile alınmaları gerekiyor. 

Bu 3 grubun yanı sıra bir de gözaltında oluşan yağ bezeleri bulunuyor. Gözaltlarında oluşan bu yağ bezeleri, vücudun diğer bölgelerinde oluşan bezelere nazaran daha küçük çapta olur. Ancak sayıları da genellikle birden fazladır. 

Gözaltında oluşan yağ bezelerinin de kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar; 

 • Ksantelezma 

Bu yağ bezelerinin oluşum nedeni çoğunlukla yüksek kolesteroldür. Oldukça ince bir tabaka halinde olduklarını söyleyebiliriz. 

 • Siringoma 

Siringoma türünde olan gözaltı yağ bezelerinin öne çıkan özelliği ise yuvarlak bir yapıya sahip olmalarıdır. 

 • Miliumlar 

 Miliumlar ise siringoma türüne nazaran daha küçük yapılıdır. Aynı zamanda gözaltında ortaya çıkan diğer türlerle kıyaslandığında çok daha silik bir görünüm sergilediklerini de belirtebiliriz. 

Yağ Bezesi Tanısı Nasıl Konur? 

Yağ bezeleri dışarıdan bakıldığında çıplak gözle gayet net bir şekilde görülebilirler. Doktor tarafından yapılan basit bir muayene ile anlaşılmaları mümkündür. Dolayısıyla yağ bezesi tanısı konması için mutlaka ileri tetkiklerin yapılması da gerekmez. Yuvarlak bir yapıya sahip olduklarını ve ortasında da nokta şeklinde bir kabarıklık olduğunu belirtebiliriz. 

Yağ bezelerinin çok büyük bir bölümü, vücudun hangi bölgesinde mevcut olursa olsun, el ile bastırıldığında yer değiştirir ve kayar gibi bir izlenim verir. Şayet elle bastırıldığında kolay bir şekilde hareket etmiyorsa farklı bir rahatsızlık olabileceği için mutlaka gerekli inceleme ve tetkiklerin yapılması gerekir. 

Ayrıca yağ bezelerinin gayet yumuşak bir yapıya sahip oldukları da belirtilebilir. Yumuşak olmaları nedeniyle elle bastırılmaları durumunda şekilleri bir miktar değişebilir. Doktor tarafından yapılan fiziki muayenede bazı şüpheler ortaya çıkarsa bu durumda ultrasonografiden destek alınması gerekebilir. Ultrason görüntülemesinin de yardımı ile kolaylıkla tanı konabildiğini söyleyebiliriz. 

Yağ Bezesi Belirtileri Neler? 

Yağ bezesinin karakteristik özelliği şişliktir. Meydana geldiği bölgede kabarık ve şiş bir görünüm sergiler. Bu şişlik hızlı bir şekilde oluşabildiği gibi yavaş bir büyüme eğiliminde de olabilir. Yüz bölgesinde olan yağ bezeleri çoğunlukla sadece toplu iğne başı büyüklüğünde olur. 

Ancak sırt ya da boyun gibi vücudun diğer bölgelerinde oluşan yağ bezelerinin yüzdekilere nazaran daha büyük bir görünüme sahip olduklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu yağ bezeleri daha derin bir yapıya da sahiptir. Gözaltında ya da göz kapağında çıkan yağ bezelerinin üzerindeki deri daha ince olur. Buna bağlı olarak içerisindeki yağ kitlesi de rahatlıkla görülebilir. 

Operasyon Süreci 

Lipom yani yağ bezesi nasıl geçer sorusunun yanıtı cerrahi müdahale oluyor. Elbette her yağ bezesinin mutlaka alınması, vücuttan tahliye edilmesi gerekmez. Ancak kimi zaman görsel açıdan kişiyi rahatsız eden ya da vücut fonksiyonlarını kullanmasında sıkıntı yaratan bir konumda olan yağ bezelerinin alınması gerekebiliyor. 

Örneğin göz çevresinde ya da parmakların eklem yerlerinde olan yağ bezeleri günlük yaşamda sıkıntı yaratabilir ve buna bağlı olarak da alınması gerekebilir. Bu durumda da devreye cerrahi müdahale giriyor. Operasyon sürecine dair merak edilenleri şu şekilde aktarabiliriz: 

 • Yağ bezesi tedavisi lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor. 
 • Sadece bezenin alınacağı yani kesi uygulanacak bölge uyuşturuluyor ve böylelikle hasta açısından konforlu bir süreç eşliğinde operasyonun tamamlanması da mümkün olabiliyor. 
 • Operasyon süresi son derece kısadır. Dakikalar içerisinde yağ bezesinin vücuttan tahliye edilmesi mümkün olur. 
 • Cilde ne oranda kesi uygulanacağı, yağ bezesinin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin 4 cm çapa sahip olan bir yağ bezesinin vücuttan alınabilmesi için 1 cm ya da 1,5 cm dolaylarında bir kesi uygulanması yeterli olur. 
 • Kesi uygulanan yerden yağ bezesi alınır ve vücuttan tahliye edilir. 
 • Hemen ardından cerrahi dikiş uygulaması yapılarak yağ kistleri tedavisi tamamlanmış olur. 
 • Aynı operasyonda vücuttaki birden fazla sayıda yağ bezesi tedavi edilebilir. 
 • Her bir yağ bezesinin tedavisi için ayrı ayrı cerrahi müdahale gerekmez. 

Operasyon Sonrası 

Öncelikle yağ bezesi aldırma operasyonu sonrasında hastaları rahatsız edici ya da zorlayıcı bir durumun yaşanmadığını belirtebiliriz. Herhangi bir nedene bağlı olarak cerrahi müdahaleyle yağ bezelerinden kurtulmak isteyenlerin kolaylıkla bu operasyondan faydalanmaları mümkün olacaktır. Ameliyat sonrasında dair bilinmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Yağ bezesi aldırma operasyonu çok kısa bir sürede tamamlandığından ameliyat için uzun bir zaman dilimi ayırmak gerekmez. 
 • Bu operasyon klinik istirahate ya da evde dinlenmeye gerek bırakan bir operasyon değildir. 
 • Hastalar ameliyatın ardından hemen taburcu olarak evlerine gidebilirler. İşlerine dönmelerinde ve çalışmalarında da bir sakınca bulunmaz. 
 • Operasyon lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için anestezinin yan etkileri olan mide bulantısı, kusma ya da baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkmaz. 
 • İyileşme sürecinde sadece kesi uygulanan bölgenin hijyenine dikkat edilmelidir. 
 • Doktorunuz tarafından ameliyat sonrasında kullanılacak olan ilaçlar reçete edilebilir. 
 • Antibiyotik ilaçlar olası enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır. 
 • Çoğu zaman bir ağrı oluşmadığından hastalar operasyon sonrasında ağrı kesici ilaç kullanmaya gerek duymaz. 
 • Yağ bezesinin alınmasının ardından dokudaki iyileşme süresi her hastada farklı olabilir. Bu süre genellikle birkaç gün olabiliyor. Bazı hastalarda ise derinin iyileşmesi bir haftayı da bulabilir. 

Yağ bezesi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşıyorsanız ya da yağ bezelerinin görünümünden rahatsızlık duyuyorsanız siz de operasyon için hemen randevu talebinde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınızı yöneltmek ve bu konuda çok daha detaylı bilgiye sahip olmak için de bizi arayabilirsiniz. Yağ bezelerinin tedavisi son derece kısa bir zaman dilimi içerisinde, kolaylıkla yapılabiliyor.